english polski
 
Search

Tomasz Taras

Tomasz Taras aka Balkon

Poland, Warszawa, Lublin, Zamość
Najpierw był Zamość i Liceum Plastyczne im. Bernando Morando, siłownia w piwnicach sześciosetletniej kamienicy oraz Teatr Młodych. Potem matura i emigracja na wyspy, gdzie pracowałem m.in. z Guzem Luptonem. Zaliczyłem również rzeźnie, bar, kilka firm dekoracyjnych i scenografii telewizyjnych. Prawie po trzech latach wielki powrót do ojczyzny gdzie pracowałem dorywczo jako szwenkier w Klanie i rozpocząłem naukę w Warszawskiej Szkole filmowej. Obecnie szukam stałej pracy :)

Movies

My offer

Number of visits

Number of profile visits this month: 29