Stage-to-Screen / FAST Filmowe Adaptacje Spektakli Teatralnych Friends Room

Room name:
Stage-to-Screen / FAST Filmowe Adaptacje Spektakli Teatralnych
Date of creation:
June 19, 2014

Welcome to Friend's Room for pre-production works of "Script-to-Screen" Groups making film adaptations of theatrical spectacles!

We live in the age of adaptation. Approximately 10 out of 20 films on the international market is an adaptation! You are often missing an idea for a script. Take theatre to cinema and adapt it!

Sławomir Idziak "Make film adaptations of theatrical spectacles that you know from acting schools (diplomas) or professional ones from theatrical stages. Consider which of the theatrical spectacles that you watched are worth filming. Maybe you should start from what has already been created for theatrical stages that give the possibility of on-screen adaptation. Then, the starting point will be quite different. You will have to deal with the dramaturgy built text, three-dimensional characters and the actors who embody these characters. You will have to deal with a specific staging, which in case of adapting the text to screen will require changes. The organizers of Film Spring Open Air promise organizational help. Now it is important to start searching and informing us what spectacles you would like to adapt on the screen."

Looking forward to hear from you on our forum!

**************

Witajcie w Pokoju Przyjaciół prac pre-produkcyjnych Grup FAST Filmowych Adaptacji Spektakli Teatralnych!

Żyjemy w epoce adaptacji. Około 10 na 20 filmów na międzynarodowym rynku jest adaptacją! Często brakuje Wam pomysłu na scenariusz. Zabierz więc teatr do kina i zaadaptuj!

Sławomir Idziak "Proponujemy Wam robienie adaptacji filmowych znanych Wam ze szkół aktorskich przedstawień dyplomowych, czy też spektakli ze scen zawodowych. Zastanówcie się, które z oglądanych przez Was inscenizacji teatralnych warte są sfilmowania. Może warto zacząć od tego, co już jest stworzone dla sceny teatralnej, ale dające możliwości adaptacji filmowej. Wtedy punkt wyjścia będzie zupełnie inny. Będziecie mieli do czynienia z dramaturgicznie zbudowanym tekstem, trójwymiarowymi postaciami i aktorami, którzy w te postacie się wcielają. Będziecie mieli do czynienia z określoną inscenizacją, która w wypadku przeniesienia utworu na ekran wymagać będzie zmiany. My organizatorzy Plenerów Film Spring Open obiecujemy pomoc organizacyjną. Ważne jest, aby już teraz zacząć poszukiwać i poinformować nas, jakie spektakle chcielibyście adaptować na ekran."

Do zobaczenia na forum!